“Kunci-kunci Keberkahan Di Dalam Kehidupan “

BERSEDEKAH :

Di saat seseorang yang banyak berdosa menemui kematian, dan amalannya tidak mencukupi untuk menyelamatkannya di akhirat kelak, dia merayu kepada Allah ta’ala agar diberi masa dan dikembalikan semula ke dunia hanya untuk bersedekah.

﴾Dan belanjakanlah (amalkanlah) sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya, (kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan katanya: ” Wahai Tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku – ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang sholeh “.

Munafiqun : 10

Mereka tidak meminta diberi masa untuk melakukan sholat, melakukan ibadah haji dan lain-lain tetapi hanya sedekah. Karena sesungguhnya ketika manusia menunggu di Padang Mahsyar kelak, masing-masing akan menunggu untuk diadili dalam keadaan panas, dahaga di sebalik lautan manusia, yang dapat mengurangkan sedikit kesusahan pada waktu tersebut ialah amalan sedekah yang menjadi amalan sewaktu di dunia.

Dari Uqbah bin Amir berkata, Saya mendengar Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan, atau segala perkara di antara manusia dihukumi

(HR. Ahmad, 16695)

Bersedekah adalah amalan mulia yang membawa keberkahan yang besar dalam kehidupan manusia.

﴾Kalau kamu tampakkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang demikian adalah baik (karena menjadi contoh yang baik). Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu; dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan.

Al Baqarah: 271

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, Allah Ta’ala berfirman ( hadis qudsi )

“Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Aku berinfak kepadamu” (Muttafaq ‘Alaih).Maknanya adalah “ Aku ( Allah) beri ganti yang lebih baik untukmu

Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.

”HR Muslim, 4689

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, Baginda bersabda: “Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kamu mati, bersegeralah beramal sholeh sebelum kamu sibuk, dan sambunglah antara kamu dengan Rabb kamu dengan memperbanyak zikir kepadanya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kamu akan diberi rezki, dibantu dan dicukupi.

“HR Ibnu Majah,1071

Bersedekah bukan berarti hanya dengan harta atau dengan uang.

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya sodaqah dan setiap hari terbitnya matahari seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisihfaham adalah sodaqah dan menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tungganyannya adalah sodaqah dan ucapan yang baik adalah sodaqah dan setiap langkah yang dijalankan menuju sholat adalah sodaqah dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang dari jalan adalah sodaqah.

HR Bukhari, 2767

Hadis ini menunjukkan betapa luasnya ruang keberkahan yang hasil dari sedekah. Kehebatan bersedekah dalam meraih keberkahan di antaranya,

1. Bersedekah memadamkan murka Allah subhanahu wa ta’ala.

“Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Rabb tabaraka wa ta’ala.”

2. Bersedekah menutup dan memadamkan dosa kesalahan.

“Bersedekah itu memadam dosa kesalahan seperti air memadamkan api

”Tirmizi, 558

3. Bersedekah dapat memelihara diri daripada sambaran api neraka.

Takutlah kalian akan neraka (dengan memelihara diri darinya), meskipun hanya (bersedekah) dengan setengah biji kurma.

”HR Muslim, 1688

4. Pada sedekah itu ada obat penawar untuk penyakit-penyakit jasadi

“Obatilah orang-orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah”

5. Pada sedekah juga ada obat penawar kepada penyakit-penyakit hati.

dari Abu Hurairah, dia berkata; bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa salam akan kerasnya hatinya, maka Baginda pun berkata: “Jika engkau ingin hatimu menjadi lembut maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepada anak yatim.

”HR Ahmad, 7260

6. Para Malaikat mendoakan si pemberi sedekah setiap hari.

dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Nabi muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata; Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya, sedangkan yang satunya lagi berkata; Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil) pelit atau kikir

“.HR Bukhari dan Muslim

7. Allah ta’ala menggandakan balasan kepada si pemberi sedekah.

Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas), akan dilimpatkan balasannya (dengan berlimpat-limpat banyaknya), dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia.

Al Hadid: 18

Siapakah orangnya yang (mau) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berlimpat-limpat banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jugalah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadanyalah kamu semua dikembalikan.

“Kunci-kunci Keberkahan Di Dalam Kehidupan “

anda sedang offline